มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

แนวคิดของการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ทางวิทยศาสตร์(Science)อาทิ..หลอดทดลองเคมี อะตอมหรือโมเลกุลกับสัญลักษณ์ทางเทคโนโลยี(Technology)อาทิ..แผงวงจร หรือหลอดไฟและโครงสร้างทางนวัตกรรมการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดมาหลอมรวมกัน พร้อมเติมไอคอนคนที่สื่อความหมายในการควบคุมทั้งสองส่วนและสร้างให้เกิดความเป็นหนึ่ง (unity) และเติมสีสันเพิ่มความสดใส(Colorful) สร้างเป็นเครื่องหมายของ งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 อย่างสมบูรณ์

Share Button